ceska vlajka   ceska vlajka

Krakovec

Domovské stránky památky: www.hrad-krakovec.cz

Hrad si nechal postavit Jíra z Roztok, oblíbenec krále Václava IV. a vedoucí jeho stavební huti, a to v letech 1381 – 1383. Svým charakterem se blíží spíše pohodlnému sídlu než skutečnému hradu. Jsou zde také zachovány na svou dobu zcela neobvyklé klenby. Po požáru roku 1783 se hrad stává zříceninou. V letech 1914 – 1920 byl stavebně zajištěn Klubem Českých turistů.

krakovec v roce 1910 krakovec v roce 2006
Kompletní zaměření hradu Krakovce, které provedla naše kancelář v roce 2007, obsahuje:
 • Účelové mapa hradu a okolí v měřítku 1:500
 • Ortofotomapa stejného rozsahu
 • Půdorysy v šesti úrovních v měřítku 1:50
 • 18 řezů a vnitřních průčelí 1:50
 • 4 vnější průčelí 1:50
 • 9 fotoplánů vnitřních průčelí
 • 4 fotoplány vnějších průčelí 1:50
 • 7 detailních zaměření zachovaných gotických okenních a dveřních otvorů v měřítku 1:20 včetně fotoplánů a profilů
Krakovec Krakovec
V letech 2001 – 2005 proběhla stavba nového mostu. Tato stavba je zajímavá především tím, že byla provedena historickou technologií. Více o ní např: Petr Růžička, Vít Mlázovský: Dřevěný most na hradě Krakovci, in Ad architektura 1/2005, str.56 – 61 a 94 – 97. Pro tuto mimořádnou stavbu jsme provedli:
 • Zhotovení podkladů pro projekt
 • Spolupráce při přípravě a realizaci stavby
 • Veškeré vytyčovací práce

V letech 2000 – 2004 probíhaly také výzkumné práce zachovaných kleneb včetně statických a stavebně-historických analýz. Pro tyto práce jsme provedli:
 • Dokumentaci zachovaných prvků kleneb (konzol, hlavic, žeber ad.)
 • Spolupráce na statických analýzách
 • Zhotovení 3D modelů rekonstrukcí některých kleneb včetně vizualizace (spolupráce: Ing.arch. Dana Matějovská)
S těmito pracemi souvisejí i dvě diplomové práce našich spolupracovníků z řad studentů stavební fakulty ČVUT, oboru geodézie a kartografie:
 • Petr Turczer: „Vyšetření geometrie gotických kleneb geodetickými metodami“, ČVUT, FSv, katedra speciální geodézie, 2003
 • Lukáš Zifčák: „Zaměření skutečného stavu gotické klenby ve Sloupové síni Starého královského paláce na Pražském hradu“, ČVUT, FSv, katedra speciální geodézie, 2004

Investor: NPÚ-ÚOPSČ v Praze http://stc.npu.cz
© 2008 by Griffon | www.zkz.cz