ceska vlajka   ceska vlajka

zámek a park Veltrusy

Počátkem XVIII. století postavil Václav Antonín Chotek u Vltavy letní zámek, který byl obklopen parkem. Po roce 1771 jeho vnuk buduje rozsáhlý romantický park o rozloze asi 300 hektarů s alejemi, pavilony, mosty, umělými kanály, pomníky a umělou jeskyní, z nichž se řada dochovala až do současnosti. Dnes je zámek i park národní kulturní památkou.

Veltrusy

V roce 2002 postihla areál ničivá povodeň. Naše kancelář zpracovává veškerou potřebnou geodetickou a fotogrammetrickou dokumentaci pro záchranné a rekonstrukční práce.

Veltrusy
Práce prováděné v letech 2002 – 2007:
  • Zaměření poškození hrází během povodně 2002 včetně 3D modelu
  • Digitalizace existující výkresové dokumentace z let 1975 – 1980
  • Zaměření skutečného stavu objektů (celkem 15 objektů)
  • Sledování deformací objektů po povodni (celkem 4 objekty)
  • Detailní zaměření dřevěných konstrukcí v hlavní budově zámku
  • Účelová mapa vybraných částí areálu 1:500
  • Účelová mapa a 3D model vodních kanálů v parku
  • Ortofotomapa parku pro potřeby posouzení škod a dendrologie
  • Fotoplány velkých měřítek pro potřeby restaurovacích prací
  • Zpracování majetkoprávního přehledu

Investor: NPÚ-ÚOPSČ v Praze http://stc.npu.cz
© 2008 by Griffon | www.zkz.cz