ceska vlajka   ceska vlajka

Karlštejn

Domovská stránka památky: www.hradkarlstejn.cz

Národní kulturní památka hrad Karlštejn je patrně nejznámější český hrad. Základní kámen byl položen roku 1348, stavba byla dokončena v roce 1365. Hrad byl později několikrát upravován. V letech 1887 – 1905 byl restaurován pod vedením architekta Josefa Mockera (1835 – 1899).
karlstejn
V roce 1997 byly na dřevěných stropních konstrukcích objeveny statické poruchy. Po podrobném průzkumu proběhly v letech 1997 – 2005 opravy stropů a dalších dřevěných nosných konstrukcí (Podrobný popis viz: V. Mlázovský, Z. Chudárek: Havárie dřevěných stropů na hradě Karlštejně, in: Stavba 6 / 1999). Během těchto oprav byla též učiněna řada objevů dosud skrytých skutečností.
Karlstejn
Naše kancelář provedla v letech 1999 – 2006 veškeré geodetické práce pro tyto opravy. Byly to:
  • Digitalizace existující dokumentace (1880 – 1967)
  • Zaměření skutečného stavu objektu (Císařský palác, Velká věž, Mariánská věž)
  • Detailní zaměření dřevěných stropů pro potřeby jejich oprav
  • Sledování deformací dřevěných konstrukcí a jejich změn
  • Vytyčování a sledování během oprav stropů
  • Zaměření nálezů v mezistropních prostorách
  • Fotoplány nástěných maleb v kostele Panny Marie a v Kapli sv. Kateřiny

Karlstejn Karlstejn
Dokumentační práce pro potřeby restaurátorů pokračovaly i v roce 2007.
Investor: NPÚ-ÚOPSČ v Praze http://stc.npu.cz
© 2008 by Griffon | www.zkz.cz